Chyba protokolu HTTP 404.0 – Not Found

Prostředek, který hledáte, byl odebrán, došlo ke změně jeho názvu nebo je dočasně nedostupný.

Nejpravděpodobnější příčiny:

  • Zadaný adresář nebo soubor na tomto webovém serveru neexistuje.
  • Adresa URL obsahuje typografickou chybu.
  • Přístup k danému souboru je omezen vlastním filtrem nebo modulem, například modulem URLScan.

Možná řešení:

  • Vytvořte obsah na webovém serveru.
  • Ověřte adresu URL prohlížeče.
  • Vytvořte trasovací pravidlo pro sledování neúspěšných požadavků pro tento stavový kód HTTP a ověřte, zda modul volá funkci SetStatus. Další informace o vytvoření trasovacího pravidla pro neúspěšné požadavky zobrazíte kliknutím sem.

Podrobné informace o chybě:

Modul   IIS Web Core
Oznámení   MapRequestHandler
Obslužná rutina   StaticFile
Kód chyby   0x80070002
Požadovaná adresa URL   https://www.vyzbrojna.cz:443/nebojte-sa-mrazivych-dni/
Fyzická cesta   E:\InetPub\vyzbrojna.cz\nebojte-sa-mrazivych-dni\
Způsob přihlášení   Anonymní
Přihlášení uživatele   Anonymní
Adresář trasování požadavků   C:\inetpub\logs\FailedReqLogFiles

Další informace:

Tato chyba znamená, že daný adresář nebo soubor na tomto serveru neexistuje. Vytvořte tento soubor nebo adresář a pak akci opakujte.

Zobrazit další informace »